Een totaaloplossing van uw juridisch probleem

Claudia Hocks Advocatuur is een jong kantoor dat met name particulieren en kleine ondernemers bijstaat bij juridische problemen. Kernwoorden zijn: laagdrempelig, deskundig, persoonlijk, toegankelijk, maatwerk en betaalbaar. Gestreefd wordt naar een totaaloplossing van uw juridisch probleem.

Ondersteuning op verschillende rechtsgebieden

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan van problemen waar u mee te maken kunt krijgen en waarin Claudia Hocks Advocatuur u kan bijstaan. Als u contact opneemt voor het maken van een afspraak, ontvangt u een lijst van stukken die nodig zijn om u optimaal bij te kunnen staan.

Insolventierecht

■ WSNP (schuldsanering)

Als uw verzoek tot toelating tot de WSNP is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.  Het is dan zaak dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt, omdat de beroepstermijn maar 8 dagen is. Ook als de schuldsanering is beëindigd zonder dat u een schone lei heeft gekregen, kunt u in hoger beroep gaan. Ook hiervoor geldt de korte beroepstermijn van 8 dagen.

■ Faillissement

Wanneer uw werkgever uw loon niet betaalt of u van iemand geld te vorderen hebt die ondanks aanmaningen niet betaalt, kan het nodig zijn om het faillissement van diegene aan te vragen. Alle voor- en nadelen van een dergelijk verzoek worden samen besproken. Ook als uw faillissement is aangevraagd, kan Claudia Hocks Advocatuur u op juridisch gebied bijstaan.

■ Curator

Claudia Hocks heeft ervaring in het afwikkelen van faillissementen als curator.

Personen- en familierecht

■ Uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, moet er van alles geregeld worden. U moet dan niet alleen denken aan zaken als een omgangsregeling en alimentatie, maar ook verdeling van de gezamenlijke eigendommen en de fiscale gevolgen verdienen aandacht.

■ Problemen met uw ex

Als u al een tijdje uit elkaar bent met uw partner maar van mening bent dat de eerder getroffen regeling of uitspraak van de rechter gewijzigd dient te worden, kunnen we samen bespreken of een wijziging mogelijk en zinvol is.

Algemene rechtspraktijk

Eerder genoemde rechtsgebieden veel raakvlakken hebben met het goederenrecht, verbintenissenrecht en huurrecht, kunt u ook voor geschillen op die gebieden bij Claudia Hocks Advocatuur terecht. U moet dan onder meer denken aan overeenkomsten die niet worden nagekomen, een dagvaarding die u ontvangt en waarbij verzocht wordt dat u een bepaald bedrag moet betalen en dagvaardingen waarbij uw verhuurder verzoekt dat uw huurovereenkomst ontbonden wordt.

Over Claudia Hocks

Claudia Hocks Advocaat

Ik studeerde na het behalen van mijn gymnasiumdiploma Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Nadat ik in augustus 2007 mijn bachelor had afgerond, behaalde ik in één jaar tijd twee masters; beide met de aantekening cum laude. Tijdens mijn studie heb ik verschillende stages gelopen waaronder bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, nam ik deel aan het honours-programma (waar alleen de beste 6 studenten van het jaar aan mochten deelnemen) en gaf ik les aan rechtenstudenten van de universiteit.

Vanaf 1 maart 2009 ben ik werkzaam in de advocatuur en op 24 februari 2010 beëdigd als advocaat. De cursussen die ik daarna heb gevolgd, hebben met name betrekking op het personen- en familierecht en insolventierecht.

Op 2 mei 2014 werd ik geïnterviewd door TV-Limburg. Dit gesprek kunt u hier bekijken.

Kosten & betaling

Voordat er werkzaamheden verricht worden, wordt besproken hoe deze betaald gaan worden.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Laag inkomen

Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u in aanmerking voor een toevoeging. In dat geval levert de overheid een bijdrage in de advocaatkosten. U moet dan wel nog een eigen bijdrage aan uw advocaat te betalen. Dat is een eenmalig bedrag.

Op de website www.rvr.org vindt u alle informatie over de eisen die worden gesteld aan het verlenen van een toevoeging. Op de website www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen vindt u een tabel met de inkomensgrenzen. Tijdens het intakegesprek kunt u hierover uiteraard ook vragen stellen. Het is handig om dan alvast uw belastingaangifte van de afgelopen twee jaar mee te nemen, zodat samen bekeken kan worden of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Die toevoeging wordt voor u door Claudia Hocks Advocatuur aangevraagd.

U kunt korting krijgen op uw eigen bijdrage indien u een diagnosedocument vraagt bij het Juridisch Loket. Dit kan ook tijdens het intakegesprek met u geregeld worden.

Indien u een uitkering van de gemeente krijgt, of een inkomen hebt op bijstandsniveau, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. In dat geval betaalt de gemeente een groot deel van de eigen bijdrage die u moet betalen. Ook bij de aanvraag hiervan wordt u geholpen.

Uurtarief

Indien uw inkomen te hoog is om in aanmerking te komen voor een toevoeging, dient u de advocaatkosten zelf te betalen. Afhankelijk van de zaak wordt met u een uurtarief afgesproken of een vaste prijs. Het uurtarief bedraagt € 165,- per uur exclusief 21% BTW (€ 199,65 inclusief BTW).

Leges en griffierechten

Naast de advocaatkosten kan het zijn dat u kosten moet betalen voor een deurwaarder, het opvragen van uittreksel bij de gemeente of griffierechten. Hierover wordt vooraf duidelijkheid gegeven. Als u een toevoeging heeft, geldt in veel gevallen een lager griffierecht en een lager tarief voor de kosten die de deurwaarder in uw opdracht moet maken.

Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, vallen veel van deze kosten onder deze bijstand. Ook met het aanvragen van deze vergoeding wordt u geholpen.

Een persoonlijk gesprek

U bent altijd welkom voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek van 25 minuten, waarbij uw opties worden besproken. U moet hiervoor eerst een afspraak maken. 

Contactgegevens

Bezoek- en postadres
Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht
Routebeschrijving: Per auto / Per openbaar vervoer

Telefoon
043 - 351 71 70

E-mail
claudia@claudiahocksadvocatuur.nl

KvK
65523482

BTW nummer
NL158885399B01

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Neem direct contact op

  1. Dit veld is verplicht
  2. Ongeldige invoer
  3. Dit veld is verplicht
  4. Dit veld is verplicht